• Αθήνα-Κινητοποιήση των μηχανικών για το ασφαλιστικό


    οι τεχνικοί φορείς: Tεχνικό επαγγελματικό επιμελητήριο, επιστημονικοί σύλλογοι, εμδυδάς, τεχνικές ενώσεις και σωματεία οργανώνουν την πέμπτη 21 ιανουαρίου 2016 στις 11:30 στα προπύλαια μεγάλη παντεχνική κινητοποίηση των μηχανικών για το ασφαλιστικό και καλούν όλους τους επιστημονικούς φορείς και αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς να συμμετάσχουν.
  • Προσεχείς εκδηλώσεις

  • Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή