• Πληροφορίες για υπηρεσίες δόμησης και ελεγκτές δόμησης  Το ΤΕΕ, σε υλοποίηση έργων εξυπηρέτησης των Μηχανικών δημιούργησε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής, έγκρισης και επιλογής ελεγκτή δόμησης και διαχείρισης των πορισμάτων ελέγχου.Η διαδικασία που ισχύεi σήμερα έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τα εξής στάδια:
  • Ο επιβλέπων μηχανικός υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα χρησιμοποιώντας την παρακάτω σελίδα της εφαρμογής.
  • Η ηλεκτρονική αίτηση είναι άμεσα διαθέσιμη στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.Δομ.) η οποία έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την χωροθέτηση του έργου.
  • Εφόσον εγκριθεί η αίτηση είναι άμεσα διαθέσιμη στην αρμόδια υπηρεσία της Νοτίου ή της Βορείου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Σύμφωνα με την νομοθεσία γίνεται κλήρωση επιλογής ελεγκτή δόμησης το αποτέλεσμα της οποίας είναι ταυτόχρονα διαθέσιμο στους ανωτέρω και στον ελεγκτή δόμησης.
  • Μετά το πέρας του ελέγχου το πόρισμα είναι άμεσα σε διαθέσιμο σε όλους.

 • Προσεχείς εκδηλώσεις

 • Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή